Výsledky vyhľadávania pre Zváčšovanie

AKUMULÁCIA hromadenie, zväčšovanie, napr. majetku, použitie časti národného dôchodku na rozšírenie reprodukcie
GRADÁCIA stupňovanie, zväčšovanie, hromadenie, prechod, zosiľovanie, premnoženie živočíchov určitého druhu
KOMPRESIA tlak, stláčanie látok, zhusťovanie, zmenšovanie objemu, zväčšovanie tlaku
PANTOGRAF zariadenie na mechanické zväčšovanie obrazov a nárysov, zberač prúdu elektrických vozidiel
RAST prirodzené zväčšovanie organizmu
RAST prirodzené zväčšovanie sa
RAST zväčšovanie sa, rozvoj
RAST zväčšovanie, narastanie