Výsledky vyhľadávania pre Zveľaď

AMPLIFIKÁCIA rozšírenie rozmnoženie zveľadenie zdokonalenie
GALLO slovenský učiteľ, zveľaďovateľ kultúry Gemera (Ján, *1922)
OBOHACOVAL zveľaďoval