Výsledky vyhľadávania pre Zviazať

SPOJIŤ zviazať
SPÚTAŤ zviazať
UNBIND rozviazať, vyslobodiť, uvoľniť, po anglicky