Výsledky vyhľadávania pre Zvislé

ALHIDÁHA časť zememeračského prístroja so zameriavacím zariadením, otočná okolo zvislej osi
KARUSEL kolotoč, druh zvislého sústruhu, jazdecká prehliadka, šermiarsky turnaj, cestný kruhový objazd, otáčavá časť televíznej kamery s objektívmi
KOLMO zvisle
KONVERTIPLÁN lietadlo schopné zvisle štartovať aj pristávať
ODKLON odchýlka padajúceho telesa od zvislého smeru (fyz.)
ŠIBÍK zvislé banské dielo