Výsledky vyhľadávania pre Zvláštne

BIZARNE zvláštne (kniž.)
BIZARNE zvláštne, čudne, výstredne
EE Einsatzeinheit (skr.), zvláštne oddelenie rakúskej polície (nem.skr.)
INDUKCIA úvod uvedenie postup od zvláštneho k všeobecnému úsudok smerujúci od jednotlivého ku všeobecnému vektorová veličina charakterizujúca elektrické magnetické alebo elektromagnetické javy vzniknuté vložením látky do takéhoto poľa v biológii súčasť proce
KOMISÁR osoba určená na vykonanie zvláštnej úlohy, zastupujúca štát, štátnu správu alebo významnú organizáciu, stupeň úradnej hodnosti v štátnej správe
MESIANIZMUS viera v príchod Spasiteľa alebo v zvláštne spasiteľské poslanie národa
PÓL bod, ktorý je strediskom vlastnosti alebo pôsobenia nejakého výjavu, bod zvláštneho významu
SOLOVKI solovecké ostrovy - miesto pre Solovecké tábory zvláštneho určenia - jeden z prvých táborov súostrovia Gulag
SUBSUMPCIA podradenie pojmu zvláštneho pojmu všeobecnejšiemu
SYLOGIZMUS úsudok zo všeobecného na zvláštne, logická sústava troch výrokov, keď z dvoch predpokladov je vyvodený záver