Výsledky vyhľadávania pre Zvrhnú

DEGENERÁCIA úpadok, strata schopnosti alebo síl, chátranie, ochabovanie, vývojový ústup, zvrhnutie sa od normálneho alebo progresívneho vývoja
KARBONÁRI talianska a francúzska tajná buržoázna revolučná organizácia v 19. storočí, ktorá usilovala o zvrhnutie bourbonovskej dynastie
OSNOVA myšlienkové rozvrhnutie
ROZPOČET rozvrhnutie nákladov a príjmov
SASAKI japonské dievčatko, ktoré žilo v Hirošime v Japonsku, malo dva roky, keď bola 6. augusta 1945 zvrhnutá atómová bomba na Hirošimu (Sadako, 1943-1955)
TIMING načasovanie, časové rozvrhnutie, voľba správnej chvíle
UPSET zvrhnúť (sa), po anglicky
ZHODIA zvrhnú