Výsledky vyhľadávania pre Zvučne

ARZA časť neprízvučnej stopy z básní, neprízvučná časť stopy, ľahká časť taktu
BAFAŤ zvučne poťahovať (expr.)
HOMONYMUM súzvučné slovo
KOVOVO zvučne - o hlase
RÝM súzvučné zakončenie slov
SONORO zvučne (hud.)
SONÓRY zvučné hlásky, zvučné spoluhlásky (lingv.)
TANTACIZMUS neľúbozvučné hromadenie rovnakých hlások, najmä na začiatku niekoľkých slov vo vete