Výsledky vyhľadávania pre Zvyšuje sa

AUKCIA HOLANDSKÁ dražba, kde sa cena ponúkaného predmetu nezvyšuje, ale znižuje, a získava ho ten, kto prvý súhlasí s vyhlásenou cenou
SERVOMOTOR pomocný motor, ktorým sa zvyšuje výkon vlastného stroja