Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre Zvyklost

KONVENCIA dohoda, zmluva, zvyklosť, spoločenský mrav
MANIER zvyklosť
MÓDA zvyklosť doby
MRAV zvyklosť
NÁVYK zvyklosť
NORMÁLNY obvyklý, pravidelný, bežný, v súlade so zvyklosťami a predpismi, nevybočujúci z obvyklej miery alebo stavu, prirodzený
OBSERVANCIA zvyk, obyčaj, zachovanie obvyklých rehoľných zvyklostí
TRADÍCIA dlhodobá zvyklosť
TRADICIONALIZMUS lipnutie na tradíciach, úmyselné udržiavanie starých zvykov a zvyklostí
UZO podľa zvyklostí (z lat.)