Výsledky vyhľadávania pre až, čo

AKCENT prízvuk, dôraz, znamienko prízvuku, spôsob výslovnosti, svojráznosť v rečovom prejave, najmä pri používaní nárečia
BIZAI slovenský rímskokatolícky kňaz, kultúrny pracovník, publicista a novinár (Alexander, 1826-1871)
DOSTÁL-LUTINOV český katolícky kňaz, básnik, spisovateľ a prekľadateľ, vodcovská osobnosť Katolíckej moderny (Karel, 1871-1923)
HODŽA slovenský evanjelický kňaz, národnokultúrny pracovník a cirkevný hodnostár (Ondrej, 1819-1888)
HOLČEK slovenský rímskokatolícky kňaz, národnokultúrny pracovník a včelár (Juraj, 1811-1869)
INŠTRUKCIA poučenie, návod, pokyn, predpis, príkaz, udelenie pracovných alebo iných príkazov
KLEMPA slovenský kňaz, historik, národnokultúrny pracovník, folklorista a spisovateľ (Ján, 1839-1894)
KOLLÁR slovenský rímskokatolícky kňaz, národnokultúrny pracovník, redaktor, prekladateľ a politik (Martin, 1853-1919)
KONKURZ zhoda okolností, súťaž, uchádzanie sa o niečo, úpadok právnickej osoby
PANÓ doska, výplň, výplňkový dekoratívny obraz, panel, rovné sedlo krasojazdcov