Výsledky vyhľadávania pre až, po anglicky

ACCENT dôraz, po anglicky
BALLAST záťaž, po anglicky
BEACH pláž, po anglicky
BURDEN záťaž, po anglicky
CATENA reťaz, po anglicky
COMMAND príkaz, po anglicky
CONTEST súťaž, po anglicky
DICTATE príkaz, po anglicky
DOWN až, po anglicky
EVENT súťaž, po anglicky