Výsledky vyhľadávania pre až na

3D Svazijsko (označenie lietadiel)
Á JOUR [ažúr] načas, nemeškať, neoneskorovať sa (kniž.)
À JOUR načas, nemeškať (byť v ažurite), v určený deň dokončené
AARLEN valónsky názov mesta Arlon
ABA-NOVÁK maďarský maliar a grafik, autor monumentálnych nástenných obrazov (Vilmos, 1894-1949)
ABAK graficky znázornený vzťah funckií
ABAK graficky znázornený vzťah funkcií
ABAKUS abeceda v starom Egypte, u starých Rimanov ozdobný stolík, graficky znázornený vzťah dvoch alebo viacerých funkcií
ABANDONOVAL prenechal štátu dovážaný tovar namiesto zaplatenia cla
ABANDONOVALA prenechala štátu dovážaný tovar namiesto zaplatenia cla
ABANDONOVALI prenechali štátu dovážaný tovar namiesto zaplatenia cla
ABANDONOVALO prenechalo štátu dovážaný tovar namiesto zaplatenia cla
ABANDONOVAŤ prenechať štátu dovážaný tovar namiesto úhrady cla
ABANDONOVAŤ prenechať štátu dovážaný tovar namiesto zaplatenia cla
ABANDONUJ prenechaj štátu dovážaný tovar namiesto zaplatenia cla
ABANDONUJE prenechá štátu dovážaný tovar namiesto zaplatenia cla
ABANDONUJEME prenecháme štátu dovážaný tovar namiesto zaplatenia cla
ABANDONUJETE prenecháte štátu dovážaný tovar namiesto zaplatenia cla
ABANDONUJÚ prenechajú štátu dovážaný tovar namiesto zaplatenia cla
ABATE taliansky futbalista (Ignazio, *1986)
ABAUJ starší názov pre Abov
ABBATE mladší svetský kňaz v Taliansku
ABBÉ francúzsky kňaz
ABBÉ kňazský titul vo Francúzsku, duchovný bez cirkevného úradu, označenie vychovávateľa v šľachtických rodinách
ABBÉ kňazský titul vo Francúzsku, katolícky duchovný bez kňazského úradu