Výsledky vyhľadávania pre až ta expresívne

BÁSNIŤ fantazírovať (expr.)
DRI ťažko pracuj (expr.)
DRI SA ťažko rob, expr.
DRINA hrdlačenie, lopota, ťažká robota, námaha (expr.)
LOPOTA ťažká práca, drina (expr.)
LOPOTIL SA ťažko pracoval (expr.)
LOPOTIŤ ťažko pracovať (expr.)
MAKALA ťažko pracovala (expr.)
MOLESTOVAL obťažoval (expr.)
MOLESTOVAŤ obťažovať, trápiť sa (expr.)