Výsledky vyhľadávania pre a žena

ABUK prvá žena v sudánskej mytológii
ADORANTKA žena modliaca sa pri sochách svätých
AFEKTA afektovaná žena (slang.)
AIRBRUSH technika v reklame založená na vytváraní rôznych farebných plôch pomocou striekacej pištole
AIŠA Mohamedova žena (aj Ajšn)
AKREDITÍV bankový poverovací list v medzinárodnom obchodnom styku, poverovacia listina, suma zložená v banke a rezervovaná na úhradu určitého tovaru alebo služby
AKUPRESÚRA čínska tradičná liečebná metóda založená na tlaku na určité body na povrchu ľudského tela
ALIVALIT hornina zložená z olivínu a anortitu
AMFIBOLIT hornina zložená z amfibolu a plagioklasy
AMFIBOLOVEC hlbinná hornina zložená najmä z amfibolu