Výsledky vyhľadávania pre a iná skr

A skr. pre ampér, medzinárodný symbol označujúci možnosť použiť všetky chemické prostriedky na textíliach
AAVA American Academy of Veterinary Acupuncture (skr.)
ABI Advanced Binary Interface (skr.)
ABS alkylbenzénsulfonát (skr.), skupina tenzidov
AC acidum (skr.), kyselina (lat.skr.)
AC Appellation d'Origine Contrôlée (skr.), klasifikácia vína vo Francúzsku (fran.skr.)
AC kyselina, latinsky, skr.
ACID kyselina (skr.) (acidura)
ADM ad marginam (skr.)
AEN Asociácia európskych novinárov (skr.)