Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre a kniž.

A LIMINE od začiatku (kniž.)
A DATO od udaného dňa (kniž.), odo dňa vydania alebo vystavenia, napr. účtu
Á JOUR [ažúr] načas, nemeškať, neoneskorovať sa (kniž.)
À LA na spôsob (kniž., zastar., z francúzštiny)
A LIMINE od začiatku (kniž.)
AB OVO od začiatku (kniž.)
ABA aleba (kniž.)
ABAŽÚR tienidlo lampy, tienidlo na lampu, tienidlo na lampe (kniž., zast.)
ABOVO celkom od začiatku, od vajíčka (kniž.)
ABSURDUM absurdnosť, nezmyselnosť (kniž.)