Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre a podobne

ACYLPYRÍN liek na zníženie teploty, utíšenie bolestí, antireumatikum podobné aspirínu
ADDISIONIZMUS klinické prejavy podobné Addisonovej chorobe
ADENÓM nezhubný nádor podobnej stavby ako žľaza
AKISTE pravdepodobne, asi, zaiste
ALGORITMUS súhrn matematických úkonov slúžiacich účelnému prevedeniu určitého výpočtu platného pre všetky podobné úlohy
ALIKE podobný, podobne, po anglicky
AMFITEÁTER staroveké antické kruhové divadlo so scénou v strede, v starom Ríme podobná stavba pre vystúpenia gladiátorov, spravidla nezakryté, sálová miestnosť podobného tvaru, polkruhový priestor so stupňovitým hľadiskom
ANALÓGIA zhoda, obdoba, pripodobnenie, zhoda základných matematických rovníc, opisujúcich dva vzájomne nezávislé fyzikálne javy, použitie právnej normy pre podobný prípad, ktorý ešte nie je upravený právnou normou
ANTIFÓNA verš, či veta s vlastnou melódiou. Spočiatku sa pravdepodobne opakovala po každom žalme. V neskoršej praxi sa refrén zvyčajne spieval na začiatku a na konci žalmu.
AP a podobne (skr.)