Výsledky vyhľadávania pre a skladba

A CAPPELLA skladba zborového spevu bez inštrumentálneho doprovodu
ADAGIO hud. skladba v pomalom tempe
ADAGIO hudobná skladba
ADAGIO v hudbe: pomaly, voľne, hudobná skladba alebo jej časť v tomto tempe
ADAGIO vážna skladba
AIR pieseň, ária, melódia, nápev, kratšia baroková skladba netanečného typu
ALLEGRO v hudbe: živo, rýchlo, temperamentne, skladba v tomto tempe
AMOROSO v hudbe: nežne, milostne, láskyplne, krátka milostná skladba
ANDANTE v hudbe: krokom, voľne, voľným tempom, skladba alebo veta skladby v tomto tempe
APPASSIONATO v hudbe náruživo, vášnivo, prudko, skladba alebo časť skladby tohoto rázu