Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre a visla

ALTOSTRATUS súvislá šedá (sivá) alebo biela vrstva oblakov
AREÁL zemepisná oblasť, súvislá plocha pozemkov s určitým účelovým charakterom, vymedzená časť územia s komplexom stavieb tvoriacich celok, napríklad športový areál, oblasť výskytu určitého druhu živočíchov alebo rastlín
AUVERGNE historická nezávislá krajina a neskoršia francúzska provincia
AVEN zvislá jaskyňa
INKOHERENCIA nesúvislá, nezrozumiteľná reč ako prejav poruchy myslenia, vo fyzike absencia pevných fázových vzťahov medzi kmitmi
ISO independent sales organization (skr.), nezávislá odbytová organizácia (angl.skr.)
KOMPLEX súbor, celok, súborná skupina, súvislá jednotka, súhrn pocitov, sebahodnotenie
ĽADOVEC súvislá masa ľadu
MATÉRIA skutočnosť existujúca mimo vedomia a nezávislá na ňom
MÚR stena, zvislá časť stavby