Výsledky vyhľadávania pre abeceda v starom Egypte

ABAK abeceda v starom Egypte
ABAKUS abeceda v starom Egypte, u starých Rimanov ozdobný stolík, graficky znázornený vzťah dvoch alebo viacerých funkcií