Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre aby bol

AKTIVÁCIA povzbudenie k činnosti, uvedenie do chodu, úprava látok tak, aby boli schopné chemicky reagovať, premena neaktívneho prvku na rádioaktívny, čistenie odpadových vôd s využitím mikroorganizmov
BONSAJ strom alebo ker pestovaný tak, aby bol výrazne menší
CENTROVANIE nastavenie geometrickej šošovky zhodne s optickou osou,stredenie, taká úprava súčasti stroja, aby pri otáčavom pohybe bolapresne v strede
KOINCIDENCIA súhlas, súbeh, zhodnosť fyzikálnych dejov v čase a priestore, nastavenie dvoch obrazov vedľa seba tak, aby ich zodpovedajúce prvky boli k sebe dokonale protiľahlé
NEUROTÓMIA chirurgické preťatie nervu (aby sa odstránila bolesť)
ŠTYLIZÁCIA úprava slovného prejavu, úprava hud. skladby, aby bola v súlade so zámerom, zdôrazňovanie určitých všeobecných vonkajších znakov umeleckého diela, neprirodzené, prispôsobené, vyumelkované chovanie
TERMOČLÁNOK zariadenie zložené z dvoch polovodičových alebo kovových látok tak, aby bolo možné získať maximálne termoelektromotorické napätie