Výsledky vyhľadávania pre achi

AAGAARD britský (škótsky) šachista a šachový spisovateľ dánskeho pôvodu (Jacob, *1973)
AARO Ann Arbor Reaching Out
AARON starší indický šachista (Manuel, *1935)
ABIATAR syn Achimelechov, syn kňaza Achimelecha (bibl.)
ABM Automatic Building Machine
ABONYI maďarský šachista (István, 1886-1942)
ABRAHAMS britský (anglický) šachista, spisovateľ a právnik (Gerald, 1907-1980)
ABRAHAMYANOVÁ americká šachistka arménskeho pôvodu (Tatev, *1988)
ABRAMAVIČIUS litovský šachista (Leonardas, ???-1960)
ACERS americký šachista a šachový spisovateľ (Jude, *1944)