Výsledky vyhľadávania pre achla

CANTUS FIRMUS jednoduchý chorál, základná melódia viachlasnej skladby
COLD nachladnutie, po anglicky
CONDUCTUS stredoveká viachlasná skladba, kondukt
ČPALA ostro páchla
ČPELA ostro páchla
EFEMÉRA infekčná krátkodobá horúčka s nachladnutím, často spravádzaná oparom (med.)
CHILL nachladnutie, po anglicky
KACHLIČKA kachľa
KACHLIČKA malá kachľa
KONDUKT sprievod pri smútočných príležitostiach, najčastejšie pohrebný, v hudbe stredoveká viachlasná skladba, najčastejšie vokálna, s jednotným tempom všetkých hlasov, u organu vzduchové prúdenie do píšťal