Výsledky vyhľadávania pre ad latinsky

ABLATÍV 6. pád skloňovania, latinský názov pádu vyjadrujúceho východisko deja
ADEPS tuk (lek.), tuk na výrobu liečiv, sadlo, tuk na liečivá (farm.), tuk po latinsky
CASUS pád, po latinsky
DIES NEFASTUS po latinsky, Neúradný deň, Sviatočný deň. Takto sa nazývali dni v rímskom kalendári, v ktorých bolo z náboženských dôvodov zakázané vykonávať akúkoľvek verejnú činnosť
EC exempli causa (skr.) (napríklad, po latinsky)
ENODIS hladký, po latinsky
EPI cudzia predpona nad, zhora (lek., po latinsky)
ILOS zakladateľ Tróje (latinsky ILUS)
ITALA prvý latinský preklad Biblie
MINORUM GENTIUM latinsky: nižšieho rádu, vo feudalizme označenie šľachtických rodov nedávno povýšených, na rozdiel od tzv. Rodovej, teda starej šľachty