Výsledky vyhľadávania pre addres

ABL Address Block Locator
ABP Address Book Provider
AEN Address Enable (skr.)
PAR Page Address Register
RVA Relative Virtual Address (skr.)