Výsledky vyhľadávania pre adekvatny

ANALOGON analogický jav, predmet, ideálny adekvátny pojem, popis, teória
BERGER slovenský hudobný skladateľ filozoficko-meditatívneho typu, muzikológ a filozof hudby, ktorý sa snaží vytvoriť systém hud. teórie adekvátny súčasnému vedeckému mysleniu a ktorý by bol maximálne všeobecný (Roman, *1930)