Výsledky vyhľadávania pre africky (skratka)

AFR africký (skr.)
ANK Africký národný kongres (skr.)