Výsledky vyhľadávania pre ag zn

ABRAXAS magické slovo s číselnou hodnotou 365, koptické označenie božstva
AGNÓZIA neschopnosť alebo nemožnosť jednoznačného určenia diagnózy
AMPEXY zariadenia magnetických záznamov
AN Nikaragua (MOL), Nikaragua - označenie lietadiel
ANOTÁCIA predbežné oznámenie o nejakom diele alebo činnosti, stručná charakteristika literárneho diela pre propagačné alebo knihovnícke účely, pripájanie poznámok k textu
ARGENTUM striebro, značka Ag
ARCHEOMAGNETIZMUS jav umožňujúci určovanie magnetického poľa v geologickej minulosti
ASTROLÓG čarodej, čarodejník, černokňažník, eskamotér, kúzelník, mág
BASF značka magnetofónovej pásky
BAYER slovenský spisovateľ, filozof a pedagóg, najvýznamnejší predstaviteľ Prešovskej školy, stúpenec Francisa Bacona (Ján, 1630-1674)