Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre aj po anglicky

ACTUAL doterajší, po anglicky
ACTUAL terajší, po anglicky
AFLOAT plávajúci, po anglicky
ANGLOSASKÝ vzťahujúci sa na Anglosasov, čiže príslušníkov starogermánskych kmeňov aj príslušníkov národov hovoriacich po anglicky
ANTE MERIDIAM latinský výraz - pred obedom, dopoludnia (používá se v anglických časových údajoch: AM)
APATHY ľahostajnosť, po anglicky
APPROACH priblíženie, po anglicky, aj v letectve
ARCANA tajomstvo, po anglicky
ARCANE tajomný, po anglicky
ARCANUM tajomstvo, po anglicky