Výsledky vyhľadávania pre aj kniž

ASPRIN americký spisovateľ a editor science fiction a fantasy známy najmä svojimi humoristickými knižnými sériami (Robert Lynn *1946)
ASPRIN americký spisovateľ a editor science fiction a fantasy, známy najmä svojimi humoristickými knižnými sériami (Robert Lynn, 1946-2008)
AŠPIRUJ uchádzaj sa o niečo (kniž.)
ATRIBÚT prívlastok, príznačná vlastnosť, príznak (kniž.), podstatný znak predmetu, vetný člen rozvíjajúci podstatné meno a bližšie určujúci jeho význam, prívlastok, symbolický predmet určujúci obraz alebo sochu
BIBLIOPEDAGOGIKA veda skúmajúca vplyv kníh a knižníc na výchovu jednotlivca a skupín ľudí
BROJ stavaj sa na odpor (kniž.)
CIMÉLIA vzácnosť, rarita, najmä v knižnici
DLEJÚ spočívajú (kniž.)
DMI SA nadúvaj sa (kniž.)
DUCH (vynikajúca) osobnosť (kniž.)