Výsledky vyhľadávania pre akútny

AC acutus (skr.), akútny (lat.skr.)
ACUTE akútny, po anglicky
ACUTUS prudký,akútny (lek.)
AKUT akútny (nemec.)
AKUT akútny, po nemecky
AKUTA prudký, akútny, po esperantsky
AKUTNÍ akútny, po česky
BRONCHITÍDA zápal sliznice priedušiek, akútny alebo chronický
GASTROENTERITÍDA akútny zápal sliznice žalúdka a čriev
OTOBLENOREA akútny zápal stredného ucha