Výsledky vyhľadávania pre ak castica

AEROSÓL plyn s rozptýlenými nepatrnými časticami hmoty, ktoré sa prakticky neusadzujú
LEPTÓN najľahšia elementárna častica v atóme podliehajúca slabej, prípadne elektromagnetickej interakcii
MONOMÉR základná častica na výrobu polymérov
NECH tak (častica)