Výsledky vyhľadávania pre ak po angl

ABOUT aktívny, po anglicky
ACADEMY akadémia, po anglicky
ACRE aker, po anglicky
ACT čin, zákon, po anglicky
ACTION akcia, po anglicky
ACTION akčný, po anglicky
ACTIVE aktívny, po anglicky
ACTUAL aktuálny, po anglicky
ACUTE akútny, po anglicky
ALIKE rovnako, po anglicky