Výsledky vyhľadávania pre ako , ani

ABOLÍCIA odvolanie, zrušenie zákona či rozsudku
ABOLÍCIA zrušenie zákona, zastavenie súdneho konania udelením milosti
ABSTRAKCIA zovšeobecnenie, zovšeobecňovanie, abstrahovanie, niečo neskutočné, neexistujúce, myšlienkové operácie od jednotlivého k všeobecnému, k zákonitostiam
AEROMECHANIKA náuka o rovnováhe a pohybe plynov a pár, o zákonoch mechaniky plynov
AGRAVÁCIA predstieranie chorobných príznakov a zdravotných ťažkostí, simulácia
AKIJA druh saní Eskimákov, eskimácke sane, akja, sane v tvare loďky, používané pôvodne Eskimákmi a Laponcami, dnes aj horskou službou na zvoz ranených
AKJA druh saní Eskimákov, eskimácke sane, akija
AKTIVISTA pracovník aktívu nejakej organizácie, človek poverený nejakou úlohou verejnej činnosti
AKTIVIZMUS činná účasť na nejakom, predovšetkým verejnom dianí
ALANIS kanadsko-americká speváčka, ktorá si piesne píše sama, príležitostne účinkuje aj ako herečka, meno speváčky Alanis Nadine Morissette