Výsledky vyhľadávania pre ako , po nemecky

ALS ako, po nemecky
BÖHME nemecký filozof, učený obuvník, jedna z ústredných postáv kresťanskej mystiky (Jakob, 1575-1624)
CODEX zákonník, po nemecky
DANK poďakovanie, po nemecky
DANKEN ďakovať, po nemecky
DANKEN poďakovať, po nemecky
EBENSO rovnako, po nemecky
ENDLICH nakoniec, po nemecky
ETWAS akomak, po nemecky
FORMEL zákon, po nemecky