Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre ako kým

AKADÉMIA starogrécka škola žiakov a nasledovníkov filozofa Platóna, vedecké, školské, umelecké a osvetové zariadenie vyššieho typu, verejné vystúpenie s umeleckým programom
AKTIVIZMUS činná účasť na nejakom, predovšetkým verejnom dianí
ATONALITA spôsob hud. skladby popierajúci intervalové a harmonické zákonitosti vo vnútri určitej tóniny alebo medzi niekoľkými tóninami
BATZEN drobná strieborná minca s mestským znakom razená v 15. storočí vo švajčiarskom Berne
BENDOVÁ slovenská spisovateľka, novinárka a dramatička, známa predovšetkým ako autorka kníh pre deti a mládež (Krista, 1923-1988)
DIEMER nemecký filozof profesor v Düsseldorfe zaoberal sa problematikou vývinu fenomenológie hermeneutiky a ďalších filozofických smerov výskumom typov filozofie všeobecnou teóriou vedy ako aj historicko-systematickými pokusmi o dokumentáciu filozofie pomo
HABEAS CORPUS doslova maj telo (nedotknuteľné), hist. prvé slová zákona o ochrane osobnej slobody človeka, prijatého anglickým parlamentom roku 1679
HABEASCORPUS doslova maj telo (nedotknuteľné) hist. prvé slová zákona o ochrane osobnej slobody človeka prijatého anglickým parlamentom roku 1679
HORIZONT obzor, v geológii vrstva alebo poloha odlišujúca sa nejakým znakom
IZOBARA krivka závislosti objemu na teplote pri stálom tlaku, izolínia tlaku vzduchu, spojnica miest s rovnakým tlakom vzduchu