Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre ako pl

AEROMECHANIKA náuka o rovnováhe a pohybe plynov a pár, o zákonoch mechaniky plynov
AEROPLÁN lietadlo ťažšie ako vzduch s krídlami plniacimi funkciu nosných plôch
AEROPLÁN lietadlo ťažšie ako vzduch s nosnými plochami
AKADÉMIA starogrécka škola žiakov a nasledovníkov filozofa Platóna, vedecké, školské, umelecké a osvetové zariadenie vyššieho typu, verejné vystúpenie s umeleckým programom
ALIUD iné ako dohodnuté plnenie záväzku vedúce k zániku záväzku
AMORTIZÁCIA úradné umorenie listiny alebo dlhu, odpis hodnoty základných fondov v dôsledku opotrebenia, postupná likvidácia dlhu, úbytok hodnoty, splácanie dlhu pravidelnými splátkami vyššími ako dohodnuté úroky
ANARCHISTICKÝ týkajúci sa anarchizmu, neuznávajúci disciplínu, zákonnosť a poriadok
ANTROPOLÓGIA náuka o človeku, o pôvode, vývoji a zákonitostiach fyzických zmien človeka, o vývoji ľudských plemien, výskum postavenia človeka vo svete, výskum malých, uzavretých systémov
ANTROPOSOCIOLÓGIA sociologická disciplína odvodzujúca sociálne postavenie jedinca od jeho anatomických znakov
ARTIČOKA trváca astrovitá bylina, pestuje sa ako zelenina, dužinaté plody používané na prípravu jedál