Výsledky vyhľadávania pre akt po anglicky

ABOUT aktívny, po anglicky
ACTIVE aktívny, po anglicky
ACTUAL aktuálny, po anglicky
CONTACT kontaktovať, po anglicky
FACT fakt, po anglicky
INVOICE faktúra, po anglicky
PACT pakt, po anglicky
PINTER anglický dramatik a básnik herec a politický aktivista nositeľ Nobelovej ceny za literatúru (Harold *1930)
PINTER britský (anglický) spisovateľ (dramatik a básnik), herec a politický aktivista, nositeľ Nobelovej ceny za literatúru (Harold, 1930-2008)
TIMELY aktuálny, po anglicky