Výsledky vyhľadávania pre akusticky z ameriavac

SONAR akustický zameriavač, ultrazvukový lokátor, echolot, hydrolokátor, ústroj niektorých živočíchov (i SONÁR)