Výsledky vyhľadávania pre aldehyd

AC acetaldehyd (skr.)
ACETÁL zlúčenina vytvorená reakciou aldehydu a alkoholu
ACETALDEHYD aldehyd používaný na výrobu kyseliny octovej
ACETALDEHYD octový aldehyd
AKROLEÍN zapáchajúca bezfarebná tekutina aldehyd
ALDOL hydroxyaldehyd, organická zlúčenina
ALDOLY organické zlúčeniny vznikajúce kondenzáciou dvoch molekúl aldehydu
ALDÓZA cukor s aldehydovou skupinou v molekule, druh cukru (chem.)
ALKANAL aldehyd, zlúčenina obsahujúca alkyl
AMINOPLAST plastická látka z polykondenzačných produktov formaldehydu s močovinou alebo jej derivátmi