Výsledky vyhľadávania pre ale, no

ABER ale, avšak, lenže, no, po nemecky
AVŠAK ale, lež, no
EŠTE naďalej, stále, dosiaľ, zatiaľ, navyše, okrem toho, znova
KÁBEL sústava jedného alebo viacerých vodivých jadier v izolačnom obale, lano z viacerých vodivých vlákien obalené izoláciou, káblové lano
VŠAK ale, ano