Výsledky vyhľadávania pre ale po nemecky

ABER ale, avšak, lenže, no, po nemecky
ALLEE aleja po nemecky
BLUSE halenka, po nemecky
BOSCH nemecký podnikateľ, zakladateľ firmy Bosch GmbH a vynálezca (Robert, 1861-1942)
BUCH nemecký astronóm, geológ a paleontológ (Christian Leopold von, 1774-1853)
FERNAB ďaleko, po nemecky
FORTAN naďalej, po nemecky
GUERICKE nemecký fyzik, politik, vedec a vynálezca, objaviteľ vývevy a vákua (Otto von, 1602-1686)
HARTMANN nemecký filozof, ktorý sa zaoberá problémami zdôvodnenia sociálnej filozofie, špeciálne podnetmi zo strany ontológie a dialektiky (Klaus, *1925)
KRAM záležitosť, po nemecky