Výsledky vyhľadávania pre ale avšak

ABER ale, avšak, lenže, no, po nemecky
NO ale, avšak, odporovacia spojka