Výsledky vyhľadávania pre ale ba

ABA aleba (kniž.)
ABAKTERIÁLNY ktorý je alebo prebieha bez účasti baktérií
ABAKUK starozákonný prorok v Jeruzaleme, judejský prorok, jeden z prorokov, i Habakuk
ABO alebo (bás.)
ABRUPCIA odtrhnutie svalu alebo šľachy, zlomenie, ulomenie zuba, odlúčenie placenty
ABSINT horký likér trpkej chuti vyrábaný z paliny, horká pálenka
ABSORBOVAŤ pohlcovať, vstrebávať (absorbcia = pohlcovanie, vstrebávanie látok alebo energie)
ADAGIO v hudbe: pomaly, voľne, hudobná skladba alebo jej časť v tomto tempe
ADAPTÁCIA prestavba, prispôsobenie stavby alebo veci iným účelom, proces premeny fauny a flóry pod vplyvom meniaceho sa prostredia, prispôsobenie umeleckého žánru na iný
ADJUSTÁCIA usporiadanie, úprava, zabalenie napr. tovaru, príprava na činnosť