Výsledky vyhľadávania pre ale bo

A ČI alebo
A DATO od udaného dňa (kniž.), odo dňa vydania alebo vystavenia, napr. účtu
ABAKTERIÁLNY ktorý je alebo prebieha bez účasti baktérií
ABAKUS abeceda v starom Egypte, u starých Rimanov ozdobný stolík, graficky znázornený vzťah dvoch alebo viacerých funkcií
ABANDON vzdanie sa poistenej veci alebo práva za náhradu
ABANDON zrieknutie sa vlastníckeho práva za poskytnutú náhradu , vzdanie sa nárokov, vlastníckeho práva, poistnej veci alebo náhrady, zrieknutie sa vlastníckeho práva za náhradu (práv.)
ABBÁS palestínsky bojovník za slobodu (Abú, 1948-2004)
ABE alebo (nár.)
ABER alebo (nemec.)
ABITURIENT absolvent nematuritnej školy alebo vzdelávacieho kurzu (zried.)