Výsledky vyhľadávania pre alebo kniž

A DATO od udaného dňa (kniž.), odo dňa vydania alebo vystavenia, napr. účtu
ALIGÁT príväzok tlačeného alebo rukopisného diela, s ktorým tvorí knižničnú jednotku
ATRIBÚT prívlastok, príznačná vlastnosť, príznak (kniž.), podstatný znak predmetu, vetný člen rozvíjajúci podstatné meno a bližšie určujúci jeho význam, prívlastok, symbolický predmet určujúci obraz alebo sochu
EDÍCIA vydanie knihy alebo publikácie, zbierka vydávaných kníh, knižnica
POŽÍRAL jedol, alebo pil (kniž.)
SLOVACIKUM slovenská listina alebo kniha v cudzích múzeách alebo knižniciach, cudzojazyčné dielo týkajúce sa Slovenska a Slovákov, slovenské slovo v cudzojazyčnom texte
SLOVENIKUM slovinská listina alebo kniha v cudzích múzeách alebo knižniciach, cudzojazyčné dielo týkajúce sa Slovinska a Slovincov, slovinské slovo v cudzojazyčnom texte