Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre alebo porus

ATRAKCIA príťažlivá scéna, výjav, mimoriadny artistický alebo iný výkon,porušenie väzby susedným slovom
DELIKT previnenie, porušenie zákona alebo mravných zásad, trestný čin
EMENDÁCIA oprava chyby alebo porušeného miesta v texte,
EMENDANCIA oprava chyby alebo porušeného miesta v texte, korektúra
HEZITÁCIA porušenie súvislej reči lipnutím na niektorých hláskach alebo slabikách
INDISKRÉCIA nezachovanie mlčanlivosti, porušenie dôvernosti alebo tajomstva, netaktnosť, vtieravosť, nešetrnosť, dotieravosť
INDISKRÉTNOSŤ porušenie dôvernosti, nedostatok mlčanlivosti o zverenej veci alebo tajomstve, porušenie tajomstva
KASÁCIA súdny opravný prostriedok pre porušenie zákona, baroková skladba pre večerné milostné stretnutia, zrušenie listiny, pozbavenie úradu alebo hodnosti
KULPÓZNY DELIKT trestný čin spáchaný z nedbalosti, porušenia povinnej starostlivosti alebo povinnosti