Výsledky vyhľadávania pre alego rie

ALEGORIZOVAŤ zobrazovať vyjadrovať pomocou alegórie
INOTAJE alegorie