Výsledky vyhľadávania pre alkoholický cukor

MANIT alkoholický cukor v rastlinách
MANIT sacharid z jaseňovej manny, rastlinný alkoholický cukor
MANITOL alkoholický cukor vyskytujúci sa v rastlinách (tiež manit)
MANITOR manit - alkoholický cukor vyskytujúci sa v rastlinách
SORBIT alkoholický cukor
TETRIT alkoholický cukor so štyrmi atómami uhlíka, štvormocný alkohol
XYLIT alkoholický cukor