Výsledky vyhľadávania pre alpskeho

DANUB najstaršie chladné obdobie alpského zaľadnenia, epocha pleistocénu, donau
LADIN stratigrafický stupeň alpského triasu
LIN stupeň alpského triasu
ŽĎÁRSKÝ rakúsky maliar, sochár, pedagóg a zakladateľ alpského lyžovania (Mathias, 1856-1940)